რეისი

023-04

სტატუსი

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-02-03

გაცემა

2023-02-06

რეისი

023-03

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-01-27

გაცემა

2023-01-30

რეისი

023-02

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-01-20

გაცემა

2023-01-22

რეისი

023-01

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-01-13

გაცემა

2023-01-16

რეისი

22-0919

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-12-29

გაცემა

2022-12-31

რეისი

22-0918

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-12-23

გაცემა

2022-12-26