რეისი

023-12

სტატუსი

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-04-07

გაცემა

2023-04-10

რეისი

023-011

სტატუსი

გზაში

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-03-31

გაცემა

2023-04-03

რეისი

023-10

სტატუსი

გზაში

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-03-24

გაცემა

2023-03-27

რეისი

023-09

სტატუსი

გზაში

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-03-17

გაცემა

2023-03-20

რეისი

023-08

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-03-10

გაცემა

2023-03-13

რეისი

023-07

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-03-02

გაცემა

2023-02-26