რეისი

023-46

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-12-01

გაცემა

2023-12-04

რეისი

023-45

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-11-23

გაცემა

2023-11-27

რეისი

023-44

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-11-16

გაცემა

2023-11-20

რეისი

023-43

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-11-10

გაცემა

2023-11-15

რეისი

023-42

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-11-03

გაცემა

2023-11-06

რეისი

023-41

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2023-10-27

გაცემა

2023-10-30