რეისი

GGT22-0907

სტატუსი

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-10-13

გაცემა

2022-10-15

რეისი

GGT22-0906

სტატუსი

გზაში

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-10-07

გაცემა

2022-10-10

რეისი

GGT22-0905

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-09-30

გაცემა

2022-10-01

რეისი

GGT22-0904

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-09-23

გაცემა

2022-09-24

რეისი

GGT22-0903

სტატუსი

გზაში

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-09-16

გაცემა

2022-09-17

რეისი

GGT22-0902

სტატუსი

ჩამოვიდა

ჩამოსვლის სავარაუდო თარიღი

2022-09-09

გაცემა

2022-09-10